Sign In

Blog

Posledné články

Sex v roku 2023

Sex v roku 2023

Sex v roku 2023 je téma, ktorá zahŕňa širokú škálu otázok a trendov. Jednou z hlavných tém v oblasti sexuálneho zdravia a vzdelávania v roku 2023 je prebiehajúca pandémia COVID-19 a jej vplyv na sexuálne správanie a zdravie.Pandémia viedla k zvýšenému stresu a úzkosti, čo môže ovplyvniť sexuálnu túžbu a funkcie. Mnohí ľudia hlásili zmeny vo svojom sexuálnom správaní, napríklad zníženie sexuálnej aktivity alebo zvýšenie masturbácie. Pandémia viedla aj k zatvoreniu kliník sexuálneho zdravia a k narušeniu dodávok antikoncepcie, čo ľuďom sťažilo prístup k službám sexuálneho zdravia.

Ďalším trendom v oblasti sexuálneho zdravia v roku 2023 je zvýšené využívanie technológií, ako sú zoznamovacie aplikácie a služby webových kamier, na nadväzovanie kontaktov so sexuálnymi partnermi. Hoci tieto platformy môžu ľuďom poskytnúť spôsob, ako sa spojiť a preskúmať svoju sexualitu, vyvolávajú aj obavy týkajúce sa súkromia a súhlasu, ako aj možnosti šírenia pohlavne prenosných infekcií.Prístup k sexuálnej výchove je tiež veľkým problémom a dôležitou témou v roku 2023. V mnohých častiach sveta sexuálna výchova stále nie je povinná alebo sa neposkytuje vôbec. Tento nedostatočný prístup ku komplexnej sexuálnej výchove môže viesť k nedostatočným vedomostiam o sexuálnom zdraví a následne k vyššej miere neplánovaných tehotenstiev, sexuálne prenosných infekcií a iných zdravotných problémov.

Prebiehajú tiež diskusie a debaty o otázkach, ako je súhlas, sexuálne napadnutie a obťažovanie, a o spôsoboch, ako môže spoločnosť pracovať na prevencii týchto druhov trestných činov a na podpore tých, ktorí ich prežili.

Sexuálne zdravie a vzdelávanie je zložitá a mnohostranná oblasť a toto je len niekoľko príkladov dôležitých otázok a trendov, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje v roku 2023.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *