Sign In

Podmienky používania

Podmienky používania

Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky  a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Autor si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť.

Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Používanie webových stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. rychlesluzby.sk umožňuje prezeranie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok ďalšieho použitia informácií a materiálov, publikovaných na tejto webovej stránke, je potrebné konzultovať na info@rychlesluzby.sk.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť nad 18 rokov. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a rychlesluzby.sk nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Príspevky používateľov

Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke vo forme príspevkov používateľov, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. Rychlesluzby.sk nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie. Taktiež rychlesluzby.sk nezodpovedná za obsah, ktorý bol zverejnený používateľmi.

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

 

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

Cookies

Táto stránka využíva cookies pre zlepšovanie služieb používateľom. V prípade, že ju používate súhlasíte s používaním cookies. Ak nesúhlasíte s používaním cookies, nepoužívajte stránku rychlesluzby.sk

Informácie o autorských právach

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.